Budynek mieszkalny w Olesznie FA49

rok: 2015
lokalizacja: Oleszno
zadanie: projekt budowlany
powierzchnia:  ~240 m2
opracowanie:  Michał Szafarczyk
status: w realizacji