Budynek mieszkalny jednorodzinny w Zebrzydowicach

rok: 2016
lokalizacja: Zebrzydowice
zadanie: projekt budowlany
powierzchnia:  98m2
opracowanie:  Michał Szafarczyk, Grzegorz Szymczak, Katarzyna Nowak
status: w realizacji