Rewitalizacja Ośrodka pod Buczem w Górkach Wielkich

rok: 2010
lokalizacja: Górki Wielkie
zadanie: projekt koncepcyjny
powierzchnia:  m2
opracowanie: Michał Szafarczyk
status: w realizacji