Częściowa rozbudowa hotelu w Ustroniu

rok: 2015
lokalizacja: Ustroń
zadanie: projekt budowlany
powierzchnia: 2100 m2
opracowanie: Michał Szafarczyk
status: w realizacji