Budynek mieszkalny w Golasowicach CP45

rok: 2015
lokalizacja: Golasowice
zadanie: projekt budowlany
powierzchnia:  ~350 m2
opracowanie:  Michał Szafarczyk
status: w realizacji