Budynek mieszkalny w Bluszczowie

rok: 2014
lokalizacja: Bluszczów
zadanie: projekt koncepcyjny
powierzchnia:  110 m2
opracowanie: Michał Szafarczyk